Monthly Message - Norwegian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Norwegian Messages from: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Budskapet fra 25. juni 2017 "Kjære barn! I dag ønsker jeg å takke dere for deres utholdenhet og be dere om å åpne dere for dyp bønn. Mine barn, bønn er troens hjerte og håp i det evige liv. Be derfor med hjertet inntil hjertet synger med takksigelse til Gud vår Skaper som gav deg liv. Jeg er med dere mine barn og bringer til dere min moderlige fredsvelsignelse. Takk for at dere har svart på mitt kall." 06/25/2017


Last Modified 06/26/2017