Monthly Message - Latvian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Latvian Messages from: 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

"Mīļie bērni! Mīliet, lūdzieties un lieciniet manu klātbūtni visiem tiem, kuri ir tālu! Ar savu liecību un piemēru jūs varat pievilkt tuvāk sirdis, kuras ir tālu no Dieva un Viņa žēlastības. Es esmu ar jums un es aizbildinu par katru no jums, lai jūs varētu liecināt ar mīlestību un noteiktību un iedrošināt visus, kuri ir tālu no manas Bezvainīgās Sirds. Paldies jums, ka atsaucāties manam aicinājumam!" 04/25/2017


Last Modified 05/13/2017