Monthly Message - Hungarian

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Hungarian Messages from: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medjugorje, 2018. április 25. "Drága gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy a megújult életet Jézussal éljétek. A Föltámadott adjon nektek erőt, hogy mindig erősek legyetek az élet megpróbáltatásai során, legyetek hűségesek és kitartóak az imádságban, mert Jézus sebei által megszabadított és Föltámadása által új életet adott nektek. Kicsinyeim imádkozzatok és ne veszítsétek el a reményt. Öröm és béke legyen szívetekben és tegyetek tanúságot arról az örömről, hogy az enyémek vagytok. Veletek vagyok és anyai szeretetemmel szeretlek benneteket mind. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." 04/25/2018


Last Modified 04/26/2018