Monthly Message - Danish

On the 25th of each month, Our Lady appears to the Medjugorje visionary Marija to give us her message to the world. Our Lady's latest monthly message appears below.

Danish Messages from: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25. februar, 2018 "Mine kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer alle til at åbne jer og leve efter de bud, Gud har givet jer, så at de gennem sakramenterne kan lede jer ad vejen til omvendelse. Verden og de verdslige fristelser sætter jer på prøve, men I, mine kære børn, skal betragte Guds skabninger, som Han har skænket jer, i skønhed og ydmyghed. Elsk Gud over alt andet, mine kære børn, så vil Han lede jer ad vejen til hellighed. Tak, fordi I følger min opfordring!" 02/25/2018


Last Modified 02/25/2018